Pla Especial Emergències Incendis Forestals a Catalunya

 

 

Annexes generals.   pdf_button_no

Identificacio del risc i d'infrastructures bàsiques i de suport a l'actuacio a Bellvei

Programa d'implantació i manteniment del pla municipal.   

Manual d'actuació per a incendis forestals

Annexos específics.  

Situació Bellvei.    

Vulnerabilitat i proteccio a la poblacio Bellvei (Nucli Urbà).   

Vulnerabilitat i proteccio a la poblacio Bellvei (Polígons).    

Vulnerabilitat i proteccio a la poblacio Bellvei (Urbanització).