Padró

 

Informació General del Padró d'Habitants.

 

Canvi de domicili.

 

Autorització.

 

 

"D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes a partir d'aquests formularis seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Bellvei, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Plaça de l'Església, número 1 - 43719 Bellvei - Tarragona.

Si en el termini de 30 dies no ens notifica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació de les clàusules exposades."