UNA SOLUCIÓ A MIDA. Compte de Pagament Personalitzat.

print pdf
13/11/2017

UNA SOLUCIÓ A MIDA. Compte de Pagament Personalitzat.

AGRUPA TRIBUTS MUNICIPALS I PAGA A TERMINIS SENSE INTERESSOS.

Tot en un compte. Permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament.

Sense Interessos. Fraccionament en nou terminis sense interessos.

Quins Tributs? IBI, IVTM, IAE( Guals, Recollida d'escombrarires, etc)

Com es demana? via telemàtica a la web:  www.base.cat o bé en qualsevol de les seves oficines (El Vendrell, carrer Mar, 3)