Extracte Bases de la convocatòria PREMI "CIUTAT DE BELLVEI, any 2017" alumnes 4t ESO, Batxillerat i/o Grau Superior. TERMINI: fins 14/12/2017

print pdf
29/11/2017

Extracte Bases de la convocatòria PREMI "CIUTAT DE BELLVEI, any 2017" alumnes 4t ESO, Batxillerat i/o Grau Superior. TERMINI: fins 14/12/2017

CONVOCATÒRIA PREMI "CIUTAT DE BELLVEI" any 2017 PER ALUMNES DE 4T ESO,BATXILLERAT, GRAU SUPERIOR

Consulta les Bases:

- Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 14 DE DESEMBRE DE 2017