Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya

24/11/2020

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar aquesta informació en relació de la situació de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Europa.

Durant el darrers mesos, s’han anat declarant diferents focus d’IAAP que han avançat des de l’est d’Europa fins a introduir-se a països relativament propers com Alemanya, Holanda, Regne Unit, Irlanda o Dinamarca.
Davant d’aquesta situació el MAPA ha realitzat una anàlisi de risc d’introducció del virus a l’Estat Espanyol. A partir d’aquest anàlisi de risc, s’ha identificat un alt risc als municipis inclosos a les zones d’especial risc de l’annex II i moderat als municipis inclosos a la zona d’especial vigilància de l’annex III de l’ordre APA/2442/2006.

És per aquest motiu, que tornem a insistir, que caldrà, que tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral comuniquin a l’Oficina comarcal del DARP aquesta activitat i us demanem que feu divulgació dels requisits a complir per part d’aquests particulars i que són els que consten al tríptic que s’annexa i que consta al web del DARP al link:
http://agricultura.gencat.cat/…/triptic-cria-aus-autoconsum…

Així mateix, us demanem que els informeu de la situació de la IA a Europa i recordar los la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.