CURS DE PICKING, RADIOFREQÜÈNCIA I GESTIÓ DE STOCKS

18/12/2017

CURS DE PICKING, RADIOFREQÜÈNCIA I GESTIÓ DE STOCKS

 

Preu: 54,50 €

Dies: 16 i 17 de Gener de 2018

Duració: 10 hores

Lloc: Centre Cívic de Bellvei

Inscripcions a l'Ajuntament de Bellvei, plaça Església, 1 de dilluns a divendres de 9h a 14h, dijous de 9h a 18h. Aportar DNI i justificant de pagament.

Pagament per transferència bancària: ES96 0182 0231 2102 0383 6129 (fer constar al justificant nom i cognoms)