CURS DE CARRETONS ELEVADORS NORMATIVA UNE Frontal, Retràctil i Transpaleta Elèctrica

18/12/2017

CURS DE CARRETONS ELEVADORS NORMATIVA UNE Frontal, Retràctil i Transpaleta Elèctrica

 

Preu: 140,00 €

Dies: 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de gener de 2018

Duració: 35 hores

Lloc: Instal·lacions Municipals

Inscripcions a l'Ajuntament de Bellvei, plaça Església, 1 de dilluns a divendres de 9h a 14h, i dijous de 9h a 18h. Aportar DNI i justificant de pagament.

Pagament per transferència bancària: ES96 0182 0231 2102 0383 6129 (fer constar al justificant nom i cognoms)