CONSTRUCCIÓ ROTONDA BARONIA DE MAR!!!

10/07/2020

CONSTRUCCIÓ ROTONDA BARONIA DE MAR!!!

La Diputació projecta construir la rotonda de Baronia de Mar ens els propers 4 anys

L'obra servirà per facilitar l'accés a la urbanització des de la carretera de la Cobertera

El Programa quadriennal d’inversions a la xarxa local 2020-2023 de la Diputació de Tarragona inclou la construcció d’una rotonda a la TV-2126, la carretera de la Cobertera, just a la intersecció d’accés a Baronia de Mar, a Bellvei. L'ens provincial va aprovar al ple del passat 26 de juny aquest document, que recull els projectes d’obres que considera prioritaris i que preveu executar a les seves carreteres durant aquest mandat. Segons la proposta, la Diputació realitzarà 16 actuacions fins al 2023 amb una inversió total d’uns 18.650.000 euros, que permetran millorar un total de 36 quilòmetres de la xarxa viària.

A principis d'aquest 2020 l'Ajuntament de Bellvei va acabar un nou tram de la fase dos de les obres de millora del Camí de Baronia. La construcció de la rotonda, ja aprovada i ara ja inclosa al projecte de la Diputació, forma part d'una de les subfases d'aquesta fase dos. Un cop construïda caldrà adequar un tram per connectar-la amb el camí de Baronia.