CONSELL DE POBLE - PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

print pdf
13/01/2017

CONSELL DE POBLE - PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Consell de Poble

Termini per presentar la Candidatura al Consell de Poble teniu de termini fins el dia 6 de febrer de 2017.

podeu presentar-la a presencialment:

Ajutnament de Bellvei,

Centre cívics de Bellvei (La Patronbal i La Muga)

i via la Web de l'Ajuntament de Bellvei