CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS EXERCICI 2018

21/02/2018

CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS EXERCICI 2018

Informació per a tots/es els/les veïns i veïnes de les dates d'inici i de fi del pagament dels Tributs Municipals de l'exercici 2018.