Actes 2017

ACTES 2017

1a ACTA Consell del Poble

  • En aquesta reunió es va constituit el Consell del Poble.

2a ACTA Consell del Poble

  • En Aquesta reunió es va aprovar la metodologia del Pla Anual de Participació del 2017.

- 3a ACTA Consell del Poble

  • En aquesta reunió es van debatre les propostes presentades pels veïns pels pressupostos participatius i validades per la comissió técnic.

- 4a ACTA Consell del Poble

  • En aquesta reunió es va parlar de les propostes executades.

- 5a ACTA Consell del Poble

  • En aquesta reunió es va debatre l'esborrany del pla anual de participació 2018 i el calendari de reunions del Consell del Poble.